Site Overlay

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildirilerinizi aşağıda yer alan kurallara uygun olarak iehsc2023@avrasya.edu.tr e-mailine göndermeniz gerekmektedir.

 • Bildiri özeti gönderimi için son tarih : 1 Haziran 2023
 • Yazarlara bildiri kabul/red son tarihi : 6 Haziran 2023
 • Tam metin gönderimi için son tarih : 12 Haziran 2023 (tam metin zorunluluğu yoktur)
 • E-poster bildirileri gönderimi için son tarih: 1 Haziran 2023
 • Kongre tarihi: 15-16 Haziran 2023
 • Kongre kitabı yayınlama tarihi: 14 Temmuz 2023
GENEL KURALLAR
 • Bildiriler sadece e-posta aracılığıyla gönderilmelidir. e-posta gönderirken Konu bölümüne bildirinizin değerlendirme kapsamına alınacağı ilgili bölümü yazınız: Örneğin; “Hemşirelik”, “Ebelik”, “Çocuk Gelişimi” vb. (bknz: kongre alanları).
 • Posta, faks vb. yolu ile gönderilen bildiri özetleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bildiriler aşağıda belirtilen “Yazım Kuralları”na göre hazırlanmalıdır.
 • Türkçe özetlere mutlaka İngilizce ABSTRACT eklenmelidir.
 • Tüm yazarların ORCID numaralarının özet ve tam metinlere eklenmesi zorunludur.
 • Bilimsel Kurul bildirinin niteliği ve kurallara uygunluğuna göre bildiriyi kabul veya reddetme hakkına sahiptir.
 • Bildiri özetlerinin değerlendirme sonuçları, kayıt işleminde belirtilen e-posta adresine otomatik olarak gönderilecektir.
 • Kabul edilen ve sözel/e-poster olarak sunulan bildiriler kongre bildiri özet ve tam metin kitabında yayınlanacaktır.
 • Bildiri gönderme konusunda detaylı bilgi ve yardım talepleriniz için kongre sekretaryası ile iletişime geçebilirsiniz.
YAZIM KURALLARI
 1. Bildiriler araştırma, derleme, olgu sunumu şeklinde yazılabilir.
 2. Bildiri başlığı, yazar isim ve soyadları (unvan belirtilmeden) ile kurum isimlerinin ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
 3. Bildiri özeti (başlık, yazarlar ve kurum isimleri hariç) toplam 250 kelimeyi geçmemelidir.
 4. Bildiri, Microsoft Word Programında, sayfa kenar boşlukları üst, alt, sağ ve sol yanlarının tamamında 2,5 cm olacak şekilde hizalanmalıdır.
 5. Bildiri metni “Times New Roman” yazı karakteri, 12 puntoher iki yana yaslı ve tek satır aralığında yazılmalıdır.
 6. Bildiri özeti, yapılandırılmış olmalıdır. Yapılandırılmış özet; Giriş ve Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Öneriler, Anahtar Kelimeler bölümlerinden oluşmalıdır.
 7. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, ilk kullanım yerinde kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 8. Anahtar kelime sayısı en az 3, en fazla 5 olmalıdır. Anahtar kelimeler “Türkiye Bilim Terimleri (TBT)”ne uygun olarak yazılmalıdır.

Özet Bildiri Şablonunu İndirmek İçin Tıklayınız

Tam Metin Bildiri Yazım Kuralları
 1. Bildiri, Microsoft Word Programında, sayfa kenar boşlukları üst, alt, sağ ve sol yanlarının tamamında 2,5 cm olacak şekilde hizalanmalıdır.
 2. Bildiri, kaynakça ve tablolar dahil en çok 10 sayfa olmalıdır.
 3. Bildiri “Times New Roman” yazı karakteri, 12 punto, her iki yana yaslı ve tek satır aralığında yazılmalıdır.
 4. Araştırma yazılarında: Giriş, Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler, Kaynaklar bölümleri yer almalıdır. Derleme yazılarında: Özet, konu ile ilgili başlıklar ve kaynaklar bölümleri yer almalıdır.
 5. Birinci derece bölüm başlıkları büyük harfle ve koyu olarak, ikinci derece ve diğer alt bölüm başlıklarında her sözcüğün ilk harfi büyük harfle ve koyu olarak yazılmalıdır.
 6. Tablo ve şekiller, metin içinde ardışık olarak numaralandırılmalıdır.
 7. Metin referansları ve referans listesi için Amerikan Psikologlar Derneği (APA) Yayın Kılavuzu kullanılmalıdır.
Bildiri Sunum Şekli

Bildirilerin sunumu kabul edilme şekline göre sözlü sunum ya da e-poster olarak gerçekleştirilecektir.

Kabul Edilen Poster Bildiri Sunumları : E-Poster olarak yayınlanacaktır. Dosyanızın adını poster numaranız olarak kaydederek iehsc2023@avrasya.edu.tr adresine mail atabilirsiniz. Posterlerin 70*90 dikey şeklinde tek bir dosya hazırlanması gerekmektedir.

Örnek Poster Şablonunu İndirmek İçin Tıklayınız